Change & Process Consultancy

Change & Process Consultancy (zzp/freelance)

Requirements Analist | De Volksbank | aug 2023 – heden
Uitfaseren legacy applicatie & ontwerp, ontwikkelingen services – Internetbankieren

Verantwoordelijk voor het opstellen, volgen en begeleiden van een bedrijfsbrede roadmap voor het uitfaseren van een legacy electronisch bankieren applicatie binnen een agile werkende organisatie. Deze applicatie had een cruciale rol binnen de klantprocessen van de Volksbank voor alle merken, maar was end of life, stond onder hevige technische en personele druk en moest uitgefaseerd worden. Een deel van deze functionaliteit werd vervangen door een nieuwe, onder architectuur gebouwde service georiënteerde setup in de cloud. Deze migratie heb ik als requirements analist ondersteund.

Business & Proces Analist | Manhard (MKB/handel) | sept 2011 – heden 
Inrichting en optimaliseren verkoop, logistiek en administratieve processen

Begeleiding van een MKB handelsbedrijf bij het continue structureren en optimaliseren van de processen. Binnen dit bedrijf wordt daarnaast gewerkt aan de optimalisatie van de verkoopprocessen, inkoopprocessen, voorraadbeheerprocessen. Hierin wordt gestreefd naar uniforme klantbediening en het verminderen van handmatige administratieve, financiële en logistieke actie.

Management Consultant | Alliance Healthcare – Alcura | april 2023 – dec 2023
Ontwikkelen en opzetten aanpak procesverbetering

Ontwikkelen van een aanpak om de processen van Alcura (binnen Alliance Healthcare) te verbeteren en op een structurele manier vast te leggen in een gestructureerde opzet.

Business Analist / Management Consultant | TVM Intermediair | sept 2021 – jul 2023 
Herinrichting & herstructureren van TVM Intermediair

Integraal verantwoordelijk voor het herstructureren van TVM Intermediair: ontwikkelen en implementeren van het beleid (Wft-compliant), implementeren van nieuwe processen, verbeteren van het systeem en integraties, opzet functioneel beheer, een product/ketenmanager, (financiële) rapportage, afscheid nemen van klanten, een inhaalslag klant-onderhoud, strategische heroriëntatie en herontwerp organisatie.

Business Analist  | TVM Verzekeren | juni 2022 – jul 2023 
Ontwikkeling en implementatie van een risicoinventarisatietool

Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van een risicoinventarisatietool voor geheel  TVM NL. Binnen dit traject is een afgewogen make or buy keuze gemaakt. Vervolgens is de ontwikkeling uitgevoerd middels een agile werkwijze (bizdevops), korte leer en feedbackloops met participatie gebruikers, voor zowel de medewerker als de klant. Implementatie en uitrol (via pilot) voor alle segmenten.

Management Consultant  | DCD Europe (MKB) | okt 2022 – jan 2023 
Ontwikkelen en opzetten IT Roadmap MKB 

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en opzetten van de IT Roadmap voor een MKB organisatie, gebaseerd op  een business analyse (met behulp van het business model canvas) en analyse van de processen en de knelpunten in de IT analyse. De aanpak hierin was het faciliteren  van een beperkt aantal bedrijfsbrede workshops om op een efficiënte en snelle manier op een integrale wijze tot de roadmap te komen.

Business Process Consultant  | ING Global | jul 2020 – aug 2021 
Inrichting Global Process Management & Process Performances Monitoring – KYC Transation Monitoring

Verantwoordelijk voor het implementeren van global process management voor het KYC Transactie monitoring domein. Belangrijkste onderdelen hiervan waren het opstellen van een global process framework, definiëren global processen, uitvoeren van risico-assessments(RCSA) en implementeren van proces performance monitoring met  dashboards, metrics en monitoring dialogen en processen.

Business Process Consultant  | ING Global | jul 2017 – jul 2020 
Global implementatie KYC Transation Monitoring

Verantwoordelijk voor de ondersteuning op het gebied van business en proces analyse bij een project dat de global inrichting doet van de transactiemonitoring systemen.  Taken waren onder andere het ontwikkelen van een standaard uitrol-aanpak, het komen tot een generieke set aan risk controls en  de ondersteuning aan verschillende agile team op de inhoudelijke vraagstukken en agile processen.

Consultant  | Mepal | jul 2018 – dec 2018 
Ontwikkelen IT roadmap

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en opzetten van de IT Roadmap voor een MKB organisatie, gebaseerd op  een business analyse (met behulp van het business model canvas) en analyse van de processen en de knelpunten in de IT analyse. De aanpak hierin was het faciliteren  van een beperkt aantal bedrijfsbrede workshops om op een efficiënte en snelle manier op een integrale wijze tot de roadmap te komen.